Yeni konular En çok cevaplanan En görüntülenen konu En çok begenilen

  • Okuloncesikolik.com internette öğretmenler için gerekli olan etkinlikleri, tutanakları ve gereken evrakları toparlayarak, ziyaretçilerine sunmayı amaçlayan; internet üzerinde Güvenli İnternet kampanyasını destekleyen bir forum eğitim sitedir.
  • Merhaba okuloncesikolik.com kullanıcıları sitemize destek olmak için konulara cevap yazarak bizlere yardımcı alabilirsiniz.

Okulöncesikolik

Administrator
Yönetici
#1


Okul Öncesi Etkinlik Türleri - Programda alınan etkinlik türleri; Türkçe etkinliği, sanat etkinliği, dramatik etkinlikler, müzik etkinliği, hareket etkinliği, oyun etkinliği, fen etkinliği, matematik etkinliği, okuma yazmaya hazırlık etkinliği ve alan gezileri şeklindedir. Okul Öncesi Etkinlik Türleri öğretmen veya çocuklar tarafından yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. İmkânlar ölçüsünde açık havada gerçekleştirilecek olan etkinlikler çocuklar açısından çok daha uygun olacaktır.

Etkinliklerin tek tek planlanmasının yanında, etkinlikler bir araya getirilip uygun geçişlerle bütünleştirilmiş etkinlikler şeklinde de sunulabilir. Böylece çocuklar için daha eğlenceli öğrenme ortamları hazırlanmış olur.

Etkinlikler; bireysel, küçük grup ve büyük grup çalışması olarak uygulanabilir;

  • Bireysel etkinlik, çocuğun kendi başına yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlar. Bu etkinlikler, çocukların bireysel ilgi, gereksinim ve yetenekleri ile gelişim özelliklerini dikkate alarak onların potansiyel gelişimlerini desteklemek amacıyla planlanan etkinliklerdir.

  • Küçük grup etkinliği, çocukların yaş, gelişim özelliği, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda gruplara ayrılarak farklı çalışmalar yaptıkları etkinliklerdir. Gruptaki çocukların hepsinin aynı etkinliği küçük gruplar hâlinde yaptıkları etkinlikler büyük grup etkinliğidir.
Küçük grup etkinliklerinde ise her grubun etkinliği ayrı ayrı planlanmalıdır. Başka bir deyişle küçük grup etkinlikleri, öğretmenin farklı yöntem ve teknikleri kullanarak aynı kazanım ve göstergelere yönelik etkinlikler planlamasıdır. Böylece çocuklar aynı kazanımlara farklı yollardan ulaşabilirler. Örneğin, çocuklar aynı renk ve boyuttaki kutularla ve artık materyallerle neler yapabilecekleri hakkında konuşurlar, planlamalarını yaparak gruplara ayrılırlar. Gruplar kararlarını uygulayarak üç boyutlu farklı ürünler oluştururlar.

Bir diğer örnekte ise öğretmen çocuklara ilginç gelebileceğini düşündüğü bir nesne ile sınıfa gelir. Bu nesnenin ne olduğu, ne işe yaradığı, hangi malzemelerden yapıldığı hakkında konuşulur. Bu nesneile neler yapılabileceği sorulur. Çocuklar küçük gruplara ayrılarak bu nesneleri kullanarak farklı etkinlikleri (müzik, sanat, matematik, oyun gibi) yaparlar.

  • Büyük grup etkinliği, aynı kazanımlara ulaşmayı amaçlayan, aynı yöntem, teknik ve materyaller kullanılarak sınıftaki tüm çocuklarla birlikte yapılan etkinliklerdir. Örneğin sınıftaki tüm çocukların katılımıyla yapılan oyun etkinliği büyük grup etkinliğidir.
Okul öncesi eğitimde yer alan bu okul öncesi etkinlik türleri tek tek uygulanabileceği gibi birden fazla etkinliğin uygun geçişlerle bir araya getirilerek de yapılabilir. Buna Bütünleştirilmiş Etkinlik denir. Etkinliklerin bir etkinlik planının öğrenme sürecinde birbirinden kopuk, birbiriyle ilişkisi olmayan etkinliklerin arka arkaya sıralanması bütünleştirilmiş etkinlik değildir.

Bütünleştirilmiş etkinlik örneği: “Öğretmen çocukları bahçeye çıkararak yaprakların rengi-şekli- dokusunu incelemelerini ister. Çocuklara istedikleri yaprakları toplamalarını söyler. Sınıfa getirilen yapraklarla yaprak baskısı yapılır. Yaprak baskıları kesilerek renklerine ve boyutlarına göre gruplandırılır.” Bu; fen, sanat, okuma yazmaya hazırlık etkinliklerinden oluşturulmuş bütünleştirilmiş bir büyük grup ve bireysel etkinliktir.
 


Ekli dosyalar


Üst